Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro občany > Farnost

Farnost

Hladovská kaple

Stavba kaple byla zahájena 20.listopadu 1890 a po dokončení byla 25. září 1892 zasvěcena Svaté Rodině Nazaretské. Stavba kaple byla financována ze sbírek a darů dobrodinců domácích ale také ze širokého okolí. Dle písemných dokladů činily náklady na stavbu 2492 zlatých. Plány k této novogotické stavbě vypracovali profesoři průmyslové školy v Brně páni Welzl a Dvořák. 27. července 1920 zapálil blesk šindelovou střechu kaple a následně shořel krov a strop. Rychlým a odvážným zásahem občanů Hladova, bylo uchráněno veškeré vnitřní vybavení kaple. Do konce roku 1921 byla kaple zastřešena. Vnitřní opravy byly dokončeny do konce roku 1922. V roce 1926 byl do věže umístěn železný zvon. V létech 1943 až 1945 byla osazena nová  nádherná,  barevná okna s různými obrazy. Nutno podotknout, že okna byla pořízena ze sbírek protektorátních peněz, které po válce byly znehodnoceny. Drobné opravy fasády byly provedeny v roce 1963 a 1974. Generální oprava kaple byla zahájena v červnu 1992. Byly provedeny nové venkovní a vnitřní omítky vč. nové dlažby a restaurování vnitřního vybavení. Veškeré práce byly provedeny našimi občany zdarma. Obec uhradila pouze materiály částkou 90000 Kč. Nová věž vč. měděného oplechování byla provedena v roce 2001. Oplechování věže provedl mistr Kvaiser  klempíř z Opatova. Většina prací byla provedena rovněž zdarma.

Nový zvon byl vyroben v Brodku u Přerova ve zvonařské dílně Leticie Vránové – Dytrychové a byl posvěcen 31. srpna 2008 novoříšským Opatem Marianem Rudolfem Kosíkem ke cti Svaté Rodiny Nazaretské. Zvon vč. elektrického pohonu a elektronického ovládání byl pořízen z darů občanů a dalších dárců, které činily 81 250 Kč. Stávající železný zvon byl nahrazen novým zvonem dne 11. Září 2008.